Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, predpoladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie. Ak s týmto nesúhlasíte, môžete túto stránku prezerať v tkzv. režime inkognito prostredníctvom internetového prehliadača Chome, alebo Firefox a tým sa nebudú ukladať žiadne automatické údaje.

Anketka

Aký tovar by ste uvítali v našom E-Shope?

100% Bavlna s potlačou 37% Teplákovina s potlačou 24% Úplet s digitálnou tlačou 20% Viac galantérie 19%

KONTAKTY

WHY s.r.o.
Pri kaštieli 1476/16
90851 Holíč
tel: +421 915 723 316
latkovo@latkovo.sk

Pre Vás ZĽAVA

naša cena 3,60 EUR
naša cena 10,26 EUR
naša cena 7,91 EUR

Najviac žiadaný

naša cena 4,99 EUR
naša cena                       
Facebook

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky, reklamačné podmienky, odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku vo formáte PDF.

Obchodné podmienky na stiahnutie (PDF).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku na stiahnutie (PDF).

Reklamačný formulár na stiahnutie (PDF).

 

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Platné od 04.08.2017 pre E-shop www.latkovo.sk

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť

WHY s.r.o.

so sídlom Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč SR

IČO : 50910558

DIČ : 2120522679

IČ DPH : SK2120522679

zapísaná v registri okresného súdu Trnava, Oddiel sro, vložka číslo 40093/T

(ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2

Orgán dozoru : Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

WEB SOI: www.soi.sk

1.3

Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenie kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú odchýlne podmienky od týchto ochchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi SR.

 

1.4

Všetky zobrazené konečné ceny za tovar a prípadné služby na stránke www.latkovo.sk, ďalej len na internetovej stránke elektronického obchodu, ktoré prevádzkuje predávajúci sú zobrazené v EUR vrátane platnej DPH vo výške 20%. Táto cena je zvýraznená väčšou veľkosťou a hrúbkou písma. Predávajúci pri tovare zobrazuje aj informatívnu cenu bez DPH, ďalej len informatívna cena bez DPH. Predávajúci môže pri cene zobrazovať aj informatívnu cenu v CZK, na ktorej výpočet bol použitý konverzný kurz určený predávajúcim.

Pre kupujúceho je záväzná cena uvedená ako „Naša cena s DPH (20%)“ v EUR.

 

1.5

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke www.latkovo.sk bez akéhokoľvek upozornenia vopred. Zmena ceny tovaru sa však neuplatňuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny. Cena tovaru po uzatvorení kúpnej zmluvy je záväzná.

 

 

 

2. Spôsob uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

2.1

Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu prostredníctvom internetovej predajne www.latkovo.sk v nákupnom košíku (po vyplnení potrebných údajov na doručenie zásielky) po kliknutí na „Odoslať objednávku“ . Po odoslaním objednávky vzniká kupujúcemu povinnosť platby za objednaný tovar. Kupujúci je povinný riadne v objednávke riadne vyplniť všetky potrebné údaje s diakritikou najme : meno a priezvisko, poštovú adresu (fakturačnú adresu), dodaciu adresu ak je iná ako poštovná/fakturačná, telefónne/mobilné číslo, e-mailovú adresu.

 

2.2

Následne bude kupujúcemu doručená informácia o objednávke na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávkovom formuláre. Informácia bude obsahovať všetky informácie o objednávke kupujúceho, najme objednaný tovar, množstvo objednaného tovaru, cena za objednaný tovar, spôsob a cena doručenia tovaru a iné. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.3

Kupujúci má práva na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14tich dní od prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu v písomnej forme na elektronickú adresu latkovo@latkovo.sk, alebo na korešpondečnú adresu WHY s.r.o., Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč SR. Do lehoty na odstúpenie od zmluvy sa nezapočítava doba na doručenie odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je následne povinný vrátiť kupujúcemu plnú cenu tovaru do 14tich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je povinný do 14tich dní zaslať tovar predávajúcemu na adresu WHY s.r.o., Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč v plnom množstve, bez poškodenia a znehodnotenia. V prípade ak kupujúci tovar nevráti predávajúcemu, alebo tovar vráti v menšom množstve, poškodený či znehodnotený, predávajúci má právo žiadať od kupujúceho náhradu škody. V prípade ak tovar objednáva kupujúci na IČO, alebo ako veľkoobchod, nárok na odstúpenie od zmluvy do 14 dní zaniká a nie je možné ho uplatniť.

 

3. Dodacie a platobné podmienky

 

3.1

Obvyklá dostupnosť tovaru s najskorším termínom dodania je zväčša uvedená pri každom tovare na internetovej stránke www.latkovo.sk. Pri objednávke počas pracovného dňa do 14:00, je tovar väčšinou expedovaný v deň objednávky. V prípade objednávky po 14:00 je tovar väčšinou expedovaný najskorej nasledujúci pracovný deň po dni objednávky. Jedná sa o doručenie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty a je spoplatnené podľa platného cenníka. O cene poštovného je zákazník informovaný pred odoslaním objednávky pri výbere druhu poštovného. V prípade ak nastane meškanie dodania tovaru počas prepravy, za túto skutočnosť zodpovedá prepravca a predávajúci za meškanie nenesie žiadnu zodpovednosť. Za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy, alebo za stratu tovaru počas prepravy je zodpovedný prepravca. Prípadné reklamácie prepravy tovaru rieši kupujúci a zodpovednosť za tovar a prepravu tovaru predávajúceho končí predanie tovaru prepravcovi. Predávajúci je povinný dodať tovar bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy.

V prípade ak je tovar vypredaný, alebo nedostupný u predávajúceho, predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho pri každom tovare, alebo e-mailom.

 

3.2

Predávajúci využíva na doručenie tovaru služby Slovenskej pošty. Cena poštovného a balného sa zákazníkovi zobrazí v nákupnom košíku a jej výška závisí najme od váhy objednaného tovaru a druhu prepravy. Tovar je doručený ako doporučený list, alebo balík do vlastných rúk, prípadne na dobierku (ak si túto služby kupujúci zvolil) na adresu, alebo na poštu uvedenú kupujúcim. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať do 7 dní od prvého pokusu o doručenie. Lehota na prevzatie tovaru uloženého na pošte z dôvodu prvého neúspešného pokusu o doručenie je 7 dní. V prípade ak si kupujúci vybral platbu dobierkou, je kupujúci povinný pri prevzatí tovaru uhradiť dojednanú cenu na základe kúpnej zmluvy.

 

3.3

Zobrazenie tovaru na internetovej stránke www.latkovo.sk je len ilustračné. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite, druhu, a nastavení zobrazovacieho zariadenia kupujúceho.

 

3.4

Kúpna zmluva je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak kupujúci neuhradí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu ani v lehote 15 dní od objednávky, alebo prvého pokusu o doručenie v prípade platby dobierkou, kúpna zmluva sa od začiatku ruší a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, najmä náklady na poštovné a balné.

 

3.4

Kupujúcemu odporúčame pri doručení tovaru riadne skontrolovať či nie je obal vážne poškodený, narušený, alebo otvorený.

 

3.5

Predávajúci môže kupujúcemu poskytnúť možnosť osobného odberu tovaru po dohode medzi zúčastnenými stranami. V prípade osobného odberu sa kupujúcemu neúčtuje poštovné ani balné.

 

3.6

Platobné podmienky pre doručenie tovaru na dobierku. Ak si zákazník zvolí doručenie tovaru na dobierku, je povinný tovar na výzvu prepravcu prevziať a za tovar zaplatiť prepravcovi. Doklad o úhrade dobierky vystavuje prepravca podľa svojich VOP.. Prepravca nemá oprávnenie predať tovar kupujúcemu bez úhrady dobierky. V prípade ak si kupujúci vybral platbu dobierkou, je si vedomí poplatku za túto službu a súhlasí s ním. Výška poplatku, ktorý predávajúci účtuje kupujúcemu je 2,00 EUR bez ohľadu na spôsob dodania tovaru.

Platobné podmienky pri platbe platobnou kartou, on-line bankové prevody, mobilné platby, bankové prevody, elektronické peňaženky. Predávajúci využíva tieto služby prostredníctvom spoločnosti GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká Republika, IČ: 26046768, spoločnosť zapísaná obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Českých Budejoviciach, spis.zn. C/11030.

Platba prostredníctvom platobnej brány GOPAY je zabezpečená systémom 3D SECURE a ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR.

 

4. Reklamačný poriadok

 

4.1

Zodpovednosť predávajúceho za vady výrobku

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že ponúkaná vec je bez vád, má akosť a vlastnosti určené v zmluve, garantované predávajúcim či sľúbené v reklame, spĺňa zákonné požiadavky (napr. bezpečnostné požiadavky), je dodaná v stanovenom množstve, mierach alebo hmotnosti a v neposlednom rade odpovedá účelu.

Ak niektorý z týchto bodov nie je splnený, tovar má vadu a môže byť reklamovaný. Predávajúci - zodpovedá za vady , ktoré má predaná vec pri prevzatí tovaru (aj vada, ktorá sa vyskytne v období 6 mesiacoch od prevzatia sa považuje za vadu pri prevzatí) a ďalej za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe (tovar nemusel mať vady pri prevzatí, ale mohli vzniknúť kedykoľvek). V druhom prípade sa však už nemôže jednať o vady na použitých veciach, ktoré vznikli opotrebením či veci rýchlo sa kaziace.

4.2

Záručná doba tovaru

Zárukou sa rozumie vymedzenie lehoty, počas ktorej predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na výrobku či v súvislosti s poskytnutou službou. Zákon stanovuje v závislosti od druhy tovaru rôzne dĺžky záručnej doby (napr. potraviny bez udaného dátumu spotreby majú záruku len 8 dní), avšak všeobecne pre väčšinu výrobkov je zákonom garantovaná 24 mesačná záručná doba. Ak je však na výrobku uvedená lehota pre použitie, ktorá je dlhšia ako záručná doba, platí záruka až do jej uplynutia.

Poznámka: Záruka 24 mesiacov platí pri kúpe spotrebného tovaru spotrebiteľom. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva medzi podnikateľmi, ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku. Samozrejme podnikateľ ju môže svojmu obchodnému partnerovi poskytnúť, a to buď zmluvne alebo na základe jednostranného vyhlásenia (napr. záručný list).

4.3

Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru (v prípade nutnej inštalácie odborníkom beží od nainštalovania). Ak došlo k uplatneniu reklamácie, jej plynutie sa zastavuje až do vybavenia reklamácie (tj. do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec či vrátené peniaze prevziať) a doba, kedy zákazník nemal tovar k dispozícii sa do záručnej doby nezapočítava. Ak je výsledkom reklamácie výmena tovaru za nový, uplatní sa úplne nová celá záručná doba.

4.4

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak kupujúci reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby.

4.5

Kupujúci si reklamáciu uplatňuje elektronickou formou, písomne, alebo osobne v sídle spoločnosti WHY s.r.o. Pri kaštieli 1476/16, 908 51 Holíč. V prípade ak si kupujúci uplatňuje reklamáciu formou doručenia tovaru predávajúcemu kuriérskou službou či poštou, náklady na poštovné znáša kupujúci. V uplatňovaní reklamácie kupujúcim musí kupujúci jednoznačne označiť akú vadu reklamuje.

 

4.6

Predávajúci je povinný do 30 dní od doručenia reklamácie vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov :

- odovzdaním opraveného tovaru

- výmenou tovaru

- vrátením kúpnej ceny tovaru

- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

-písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia

- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad prostredníctvom poštovej služby Slovenskej pošty.

 

5. Ochrana osobných údajov

 

5.1

Ochrana osobných údajov sa riadi platnou legislatívou SR.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno, priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný predávajúcemu v objednávke oznámiť obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, prípadne IČ DPH, číslo telefónu a emailovú adresu.

Kupujúci môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení na internetovej stránke www.latkovo.sk.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č 122/2013 Z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúceho bude zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

 

 

 

5.2

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám , resp. okruhu príjemcov :

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica a AFES s.r.o., Alekšince 526, 951 22, SR.

 

5.3

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

5.4

Informačnú povinnosť voči kupujúcemu podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov a o zrušeniu smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovávaním osobných údajov kupujúcich pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinnosti predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

 

V Hlohovci dňa 04.08.2017

Aktualizácia dňa 01.10.2017

Aktualizácia dňa 01.03.2018

Aktualizácie dňa 24.05.2018

Aktuálizácia dňa 01.03.2019

Michaela Soltyšová

konateľ

 

 

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NTQ1Ym